Produkcja poboczna

Trociny stanowią podstawowy materiał do produkcji różnego rodzaju materiałów drewnopochodnych takich jak płyty pilśniowe i paździerzowe.

Obecnie dużą uwagę przywiązuje się do pozyskiwania energii z materiałów odnawialnych i ekologicznych, którym z pewnością są trociny. Można je stosować jako materiał grzewczy zasadniczy po obróbce (brykiety) lub jako dodatkowy (dosypywany do węgla w elektrociepłowniach).

Kora sosnowa idealnie nadaje się do ściółkowania gleby. Zapobiega wzrostowi chwastów, utrzymuje dużą wilgotność podłoża, a zimą chroni przed mrozem. Pełni funkcję dekoracyjną, zmieniając wygląd ogrodów. Stosowana jest najczęściej do ściółkowania drzew, krzewów iglastych oraz skalników.

Wiązki opałowe – drewno iglaste oraz liściaste, stosowane do opalania gospodarstw domowych.

Worki opałowe – suche drewno, głównie iglaste ale również liściaste, to znakomity materiał do rozpalania, jak również do palenia w kominkach, piecykach i piecach domowych.

Brykiet – to przetworzone trociny sprasowane pod wysokim ciśnieniem, dzięki czemu energia zostaje silnie zagęszczona. Proces ten zachodzi bez udziału dodatkowych lepiszczy. Brykiet posiada wysokie własności energetyczne, niską zawartość wilgoci a ze spalenia powstaje ekologiczny popiół, który może być wykorzystany jako naturalny nawóz ogrodniczy. Jest przyjazny dla środowiska.